Zakład Usług Radiestezyjnych i Elektromagnetycznych mgr inż.Władysław Iwanek to: radiestezja, elektromagnetyzm, usługi radiestezyjne, usługi elektromagnetyczne, Władysław Iwanek, odpromieniowanie Zakład Usług Radiestezyjnych i Elektromagnetycznych mgr inż.Władysław Iwanek to: radiestezja, elektromagnetyzm, usługi radiestezyjne, usługi elektromagnetyczne, Władysław Iwanek, odpromieniowanie Zakład Usług Radiestezyjnych i Elektromagnetycznych mgr inż.Władysław Iwanek to: radiestezja, elektromagnetyzm, usługi radiestezyjne, usługi elektromagnetyczne, Władysław Iwanek, odpromieniowanie Zakład Usług Radiestezyjnych i Elektromagnetycznych mgr inż.Władysław Iwanek to: radiestezja, elektromagnetyzm, usługi radiestezyjne, usługi elektromagnetyczne, Władysław Iwanek, odpromieniowanie Zakład Usług Radiestezyjnych i Elektromagnetycznych mgr inż.Władysław Iwanek to: radiestezja, elektromagnetyzm, usługi radiestezyjne, usługi elektromagnetyczne, Władysław Iwanek, odpromieniowanie
Zakład Usług Radiestezyjnych i Elektromagnetycznych mgr inż.Władysław Iwanek to: radiestezja, elektromagnetyzm, usługi radiestezyjne, usługi elektromagnetyczne, Władysław Iwanek, odpromieniowanie Zakład Usług Radiestezyjnych i Elektromagnetycznych mgr inż.Władysław Iwanek to: radiestezja, elektromagnetyzm, usługi radiestezyjne, usługi elektromagnetyczne, Władysław Iwanek, odpromieniowanie Zakład Usług Radiestezyjnych i Elektromagnetycznych mgr inż.Władysław Iwanek to: radiestezja, elektromagnetyzm, usługi radiestezyjne, usługi elektromagnetyczne, Władysław Iwanek, odpromieniowanie Zakład Usług Radiestezyjnych i Elektromagnetycznych mgr inż.Władysław Iwanek to: radiestezja, elektromagnetyzm, usługi radiestezyjne, usługi elektromagnetyczne, Władysław Iwanek, odpromieniowanie
Zakład Usług Radiestezyjnych i Elektromagnetycznych mgr inż.Władysław Iwanek to: radiestezja, elektromagnetyzm, usługi radiestezyjne, usługi elektromagnetyczne, Władysław Iwanek, odpromieniowanie
MOJE METODY PRACY POLEGAJĄ NA:
Zakład Usług Radiestezyjnych i Elektromagnetycznych mgr inż.Władysław Iwanek to: radiestezja, elektromagnetyzm, usługi radiestezyjne, usługi elektromagnetyczne, Władysław Iwanek, odpromieniowanie
radiestezyjnym zbadaniu budynku i ustaleniu tzw. "stref geopatycznych" będących główną przyczyną większości chorób i złego samopoczucia,
Zakład Usług Radiestezyjnych i Elektromagnetycznych mgr inż.Władysław Iwanek to: radiestezja, elektromagnetyzm, usługi radiestezyjne, usługi elektromagnetyczne, Władysław Iwanek, odpromieniowanie
zainstalowaniu neutralizatorów likwidujących szkodliwe promieniowanie pochodzące od cieków wodnych i innych źródeł
Zakład Usług Radiestezyjnych i Elektromagnetycznych mgr inż.Władysław Iwanek to: radiestezja, elektromagnetyzm, usługi radiestezyjne, usługi elektromagnetyczne, Władysław Iwanek, odpromieniowanie
sprawdzeniu prawidłowości działania zainstalowanych odpromienników
Zakład Usług Radiestezyjnych i Elektromagnetycznych mgr inż.Władysław Iwanek to: radiestezja, elektromagnetyzm, usługi radiestezyjne, usługi elektromagnetyczne, Władysław Iwanek, odpromieniowanie
sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji powykonawczej.
Po prawidłowej lokalizacji stref geopatycznych i ich neutralizacji następuje:
- wyraźna poprawa samopoczucia
- wzrost aktywności zawodowej
- eliminacja agresywnych zachowań ludzi
- przywrócenie prawidłowej jonizacji powietrza
- eliminacja szkodliwego promieniowania będącego przyczyną chorób
- ustaje zasadnicza przyczyna pogarszającego się zdrowia.
Zakład Usług Radiestezyjnych i Elektromagnetycznych mgr inż.Władysław Iwanek to: radiestezja, elektromagnetyzm, usługi radiestezyjne, usługi elektromagnetyczne, Władysław Iwanek, odpromieniowanie
Zakład Usług Radiestezyjnych i Elektromagnetycznych mgr inż.Władysław Iwanek to: radiestezja, elektromagnetyzm, usługi radiestezyjne, usługi elektromagnetyczne, Władysław Iwanek, odpromieniowanie
Usługi radiestezyjne Poznań
Zakład Usług Radiestezyjnych i Elektromagnetycznych mgr inż.Władysław Iwanek to: radiestezja, elektromagnetyzm, usługi radiestezyjne, usługi elektromagnetyczne, Władysław Iwanek, odpromieniowanie

Badania radiestezyjne mieszkań, biur, szpitali, sanatoriów, budynków gospodarskich i terenów pod zabudowę.

Zakład Usług Radiestezyjnych i Elektromagnetycznych mgr inż.Władysław Iwanek to: radiestezja, elektromagnetyzm, usługi radiestezyjne, usługi elektromagnetyczne, Władysław Iwanek, odpromieniowanie
Skuteczne odpromieniowanie budynków znajdujących się nad strefami geopatycznymi.
Zakład Usług Radiestezyjnych i Elektromagnetycznych mgr inż.Władysław Iwanek to: radiestezja, elektromagnetyzm, usługi radiestezyjne, usługi elektromagnetyczne, Władysław Iwanek, odpromieniowanie
Wyznaczanie punktów kopania lub wiercenia studni.
Zakład Usług Radiestezyjnych i Elektromagnetycznych mgr inż.Władysław Iwanek to: radiestezja, elektromagnetyzm, usługi radiestezyjne, usługi elektromagnetyczne, Władysław Iwanek, odpromieniowanie
Konsultacje i porady z zakresu radiestezji.
Zakład Usług Radiestezyjnych i Elektromagnetycznych mgr inż.Władysław Iwanek to: radiestezja, elektromagnetyzm, usługi radiestezyjne, usługi elektromagnetyczne, Władysław Iwanek, odpromieniowanie
Inne usługi radiestezyjne.
Zakład Usług Radiestezyjnych i Elektromagnetycznych mgr inż.Władysław Iwanek to: radiestezja, elektromagnetyzm, usługi radiestezyjne, usługi elektromagnetyczne, Władysław Iwanek, odpromieniowanie